Categories: General
      Date: Sep  7, 2020
     Title: Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego

Centralna Biblioteka PTTK poleca
książkę: Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego, której autorem jest historyk Radosław Kuty.

Ponad  500  stronicowy  album  w  formacie  A4  z  twardą  oprawą, łącznie 589  ilustracji (35  w  części  wstępnej, 362  w  dziale  ikonografii  i  192  w  dziale  fotografii), ukazujący  m.in.  malarstwo  olejne, akwarelę, akwafortę, prace  z  tzw. raptularzy  tatrzańskich, pocztówkę, ilustrację  prasową  i  fotografię  o szeroko  rozumianej  tematyce  tatrzańskiej  i  zakopiańskiej; ponad  100  stronicowy  tekst  omawiający  życie i twórczość Walerego Eljasza z szerokim wykorzystaniem  źródeł  historycznych. Walery Eljasz to jedna z najwybitniejszych postaci związanych z Tatrami i Zakopanem (także mocno związana z Krakowem). Pozostawił największy dorobek artystyczny dotyczący Podhala, który po raz pierwszy jest zaprezentowany w ujęciu całościowym. Praca oczekiwana od lat, o czym świadczą chociażby postulaty jakie pojawiły się w 2005 r., ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Rokiem Eljasza. Przeznaczona zarówno dla znawców (historyków, historyków sztuki, ludzi  gór) jak i dla laików, nie znających autora.

Książkę można nabyć u wydawcy: Wydawnictwo, Księgarnia i Antykwariat Górski FILAR Henryk Rączka.