Categories: General
      Date: May 26, 2022
     Title: 30 OPKKiT
Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji.
Organizatorem 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.  Realizatorem bezpośrednim Przeglądu został Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Przeglądu, wypełnienia zgłoszenia i przesłania na konkurs zgłoszonych publikacji do 10 września 2022 roku.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://przegladksiazki.pttk.pl
Zapraszamy!


Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną promującą literaturę krajoznawczą i turystyczną przekazującą wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. 30 edycję Przeglądu patronatem objęły instytucje związane z turystyką oraz wydawaniem książek w Polsce: Ministerstwo Sportu i Turystyki, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konserwator Zabytków, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Podlaskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, portal informacyjny województwa podlaskiego „Wrota Podlasia”, portal rynku wydawniczego Wydawca.com.pl, wortal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, miesięcznik „Poznaj Swój Kraj” oraz „TTG Dziennik Turystyczny”.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne oraz poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie kraju w latach 2021–2022. Przegląd pozwoli na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej odbywa się po raz trzydziesty. Pierwsze dwie edycje konkursu odbyły się w Białymstoku, pierwsza w 1987 roku z inicjatywy działaczy PTTK, a od trzeciej edycji Przegląd odbywał się na terenie Wielkopolski. Trzydziesta jubileuszowa edycja Przeglądu jest powrotem do korzeni tej znakomitej imprezy. Organizatorem 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.  Realizatorem bezpośrednim 30 Przeglądu został Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, a gala finałowa konkursu przewidywana jest na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie zaprezentowane zostaną publikacje nadesłane do udziału w konkursie.

Książki, zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku do dnia 10 września 2022 r. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu. Uroczyste ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest na początek listopada 2022 r. Dodatkowo organizatorzy przewidują wprowadzenie głosowania on-line na najciekawszą publikację zgłoszoną do udziału w 30 Przeglądzie. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia zamieszczone są na stronie www.przegladksiazki.pttk.pl.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej 30 edycji Przeglądu.

Organizatorzy