Działalność kulturalna Centralnej Biblioteki PTTK

 

Biblioteka prowadzi działalność popularyzującą krajoznawstwo organizując wystawy, spotkania podróżnicze, autorskie i promocyjne twórczości poetyckiej, malarskiej, fotograficznej. Po zmianie siedziby w roku 2012 Centralna Biblioteka PTTK regularnie organizuje spotkania autorskie, często połączone z promocją książki. Stwarza znakomite warunki wielu wybitnym krajoznawcom, autorom, działaczom Towarzystwa do zaprezentowania swoich dokonań.

Zobacz więcej

 

Wnętrze biblioteki

 

Działalność Centralnej Biblioteki PTTK na planszach wystawowych