Wystawy

 

WALNE ZJAZDY PTTK

Z okazji XX Walnego Zjazdu PTTK Centralna Biblioteka PTTK przygotowała wystawę prezentującą wszystkie dziewiętnaście Walnych Zjazdów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na planszach wystawowych starano się uchwycić najważniejsze założenia i kierunki działalności Towarzystwa w poszczególnych kadencjach.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wystawy i poszerzenia wiedzy o Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.

 

ZESPÓŁ AUTORSKI WYSTAWY
Anna Becker-Kulińska, Maria Janowicz, Monika Rozum, Szymon Bijak

Projekt i opracowanie graficzne Studio Graficzne Agata Cygańska


Plansze wystawy o wym. 70 cm x 100 cm

 • Walne Zjazdy PTTK Walne Zjazdy PTTK Walne Zjazdy PTTK Walne Zjazdy PTTK
 • Walne Zjazdy PTTK Walne Zjazdy PTTK Walne Zjazdy PTTK Walne Zjazdy PTTK PTTK w liczbach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralna Biblioteka PTTK Centralna Biblioteka PTTK Centralna Biblioteka PTTK Centralna Biblioteka PTTK Centralna Biblioteka

 

 

Centralny Zlot Młodzieży PALMIRY - historia i współczesność


W XIX wieku Konstanty Gałczyński pisał‚:
(...) Narody pamiętają zawsze o tych, którzy dla ich dobra poświęcili się,
którzy w obronie ich praw i swobód położyli to, co po honorze mieli najdroższe - życie.

Ta maksyma od blisko 60 lat przyświeca
organizatorom Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry".

 

Szanowni Państwo,
zamieszczone poniżej katalog oraz wystawa zostały przygotowane z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystczno-Krajoznawczego oraz 60 Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry". Prezentują historię zlotów organizowanych przez działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1961-2020.

Przez blisko 60 lat społecznicy z Mazowsza wkładali serce w organizację patriotycznej imprezy, która co roku przyciąga rzeszę młodzieży z całej Polski. Uczestnicy zlotów poznają historią miejsc związanych z walką Polaków o wolność i niepodległość Ojczyzny, oddają hołd poległym i pomordowanym rodakom oraz aktywnie spędzają czas na łonie przyrody.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wystawy oraz katalogu zawierającego opracowania i fotografie, dzięki którym poczują można wyjątkową atmosferą i nastrój zlotu. Mamy nadzieję, że zachęcą one Państwa do odwiedzenia niezwykłego skarbu mazowieckiej przyrody, jakim jest Puszcza Kampinoska, a także uczestnictwa w kolejnych edycjach "Palmir" i poszerzenia wiedzy o tym niezwykłym przedsięwzięciu.

Organizatorzy
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK


Katalog oraz wystawę dofinansowano ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 

Katalog w wersji PDF

 

ZESPÓŁ REALIZACYJNY WYSTAWY
Koncepcja i scenariusz
Maria Janowicz, Monika Rozum, Natalia Wojtyra
Redakcja Szymon Bijak, Maria Janowicz, Monika Rozum
Zdjęcia niesygnowane
Marian Głażewski

Dokumentacja znaczków zlotowych
Zbigniew Lewandowski

Konsultacje
Szymon Bijak, Jerzy Falkowski, Marian Głażewski, Barbara Kalinowska, Marian Janiak,
Stanisław Łuć, Wiesław Pietrzak, Janusz Sobieraj, Mieczysław Żochowski
Wykorzystano materiały ze zbiorów Mariana Głażewskiego, Marka Kozikowskiego, Janusza Sobieraja,
Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry oraz Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie

Teksty przygotowano na podstawie publikacji Stanisława Łucia
Centralny Zlot Młodzieży Palmiry - historia i współczesność, Warszawa 2020

Opracowanie graficzne Studio Graficzne Agata Cygańska


 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry
 • Palmiry

 

 

 

Poznajemy Niepodlegą…. Od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

Folder wystawy

 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…

 

 


 

Plansze wystawy o wym. 70 cm x 100 cm

 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…0
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…1
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…2
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…3
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…4
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…5
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…6
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…7
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…8
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…9
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…10
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…11
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…12
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…13
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…14
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…15
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…16
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…17
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…18
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…19
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…20
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…21
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…22
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…23
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…24
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…25
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…26
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…27
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…28
 • Poznajemy niepodlegÅ‚Ä…29

 

 


Poznajemy Niepodlegą… Od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0

(katalog)

 

 

 

 


Oddziały PTTK zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt

z kierownikiem Centralnej Biblioteki PTTK p. Marią Janowicz, tel. 513 773 306, cb@pttk.pl

 

"RETROWĘDRÓWKI" czyli turyści-krajoznawcy na starych fotografiach

Wystawa ukazuje początki turystyki zorganizowanej w Polsce. Zdjęcia przybliżają atmosferę dawnych wycieczek, sprzęt turystyczny i specyficzną modę turystów sprzed ponad stu lat. Na wielu fotografiach można zobaczyć członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego podczas rajdów pieszych do podłódzkich miejscowości, jak i górskich wędrówek, np. w Karpaty Wschodnie. Najstarsze fotografie pochodzą z 1911 roku, a ostatnimi są zdjęcia z wycieczek Mieczysława Orłowicza w Beskidy w latach 50. XX wieku. Wystawę przygotowało Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca wraz z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Łodzi, zaś doboru zdjęć dokonał Paweł Wojtyczka.
Oddziały PTTK zainteresowane wypożyczeniem wystawy proszone są o kontakt z Centralną Biblioteką PTTK w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, tel. +4822 831 80 65, +48 519 855 503.

 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka
 • retrowÄ™drówka

 

 

 

 

110 LAT KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO.

TRADYCJA I NOWE WYZWANIA

Misją Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego poprzedników: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) było i jest krzewienie krajoznawstwa wśród jak najszerszych rzesz społeczeństwa. W 2016 roku minęło 110 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które w czasach zaborów uzyskało zaszczytne miano Ministerstwa Polskości.

Czytaj więcej

Pobierz katalog (pdf)

 

 • wystawa plansza
  Plansza tytułowa
 • wystawa plansza
  Plansza 1
 • wystawa plansza
  Plansza 2
 • wystawa plansza
  Plansza 3
 • wystawa plansza
  Plansza 4
 • wystawa plansza
  Plansza 5
 • wystawa plansza
  Plansza 6
 • wystawa plansza
  Plansza 7
 • wystawa plansza
  Plansza 8
 • wystawa plansza
  Plansza 9
 • wystawa plansza
  Plansza 10
 • wystawa plansza
  Plansza 11
 • wystawa plansza
  Plansza 12
 • wystawa plansza
  Plansza 13
 • wystawa plansza
  Plansza 14
 • wystawa plansza
  Plansza 15
 • wystawa plansza
  Plansza 16
 • wystawa plansza
  Plansza 17
 • wystawa plansza
  Plansza 18
 • wystawa plansza
  Plansza 19
 • wystawa plansza
  Plansza 20
 • wystawa plansza
  Plansza 21
 • wystawa plansza
  Plansza 22
 • wystawa plansza
  Plansza 23
 • wystawa plansza
  Plansza 24
 • wystawa plansza
  Plansza 25
 • wystawa plansza
  Plansza 26
 • wystawa plansza
  Plansza 27
 • wystawa plansza
  Plansza 28
 • wystawa plansza
  Plansza 29
 • wystawa plansza
  Plansza 30
 • wystawa plansza
  Plansza 31
 • wystawa plansza
  Plansza 32
 • wystawa plansza
  Plansza 33
 • wystawa plansza
  Plansza 34
 • wystawa plansza
  Plansza 35
 • wystawa plansza
  Plansza 36