O Bibliotece

Jest jedną z najstarszych i największą w Polsce książnicą, gromadzącą specjalistyczny zbiór piśmiennictwa z zakresu turystyki i krajoznawstwa, a jednocześnie kontynuatorką idei i spadkobierczynią zbiorów po Bibliotece Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

W Ustawie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego znajdujemy zapisy: Towarzystwo Krajoznawcze ma na celu:

§1. Pkt. 2) Gromadzenie danych naukowych: geograficznych, statystyczno-ekonomicznych, archeologicznych, oraz związanych z historia sztuki, dotyczących ziem polskich i krajów przyległych, historycznie lub geograficznie z niemi związanych. (...) Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo dąży następującymi drogami: §2. Pkt. 4) Zakłada i utrzymuje bibliotekę, poświęconą krajoznawstwu i gałęziom wiedzy związanym z krajoznawstwem.

Decyzją o powołaniu do życia biblioteki władze PTK podjęły już na pierwszym zebraniu w 1906 roku, którą realizowano od stycznia 1907. Zalążkiem jej zbiorów były ofiarowane zbiory prywatne, m.in.: Stanisława Balińskiego, Stanisława Czarnowskiego, Kazimierza Czerwińskiego, Zygmunta Glogera, Mikołaja Gładysza, Władysława Gorczyńskiego, Maksymiliana Heilperna, Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia, Gustawa Mantauffla, Romana Nowakowskiego, Antoniego Orłowskiego, Mikołaja Wisznickiego. Znaczące dary wpłynęły również od księgarzy-wydawców, m.in. od Firmy "Gebethner i Wolff", "W.Arct" i Firmy "Demby".

Czytaj więcej

Centralna Biblioteka PTTK im. K.Kulwiecia jest biblioteką wiodącą w gromadzeniu piśmiennictwa z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Podstawowym celem funkcjonowania biblioteki jest zapewnienie zaplecza naukowego obecnym i przyszłym kadrom turystycznym. Realizacja tego zamierzenia jest możliwa tylko poprzez ustawiczne doskonalenie doboru piśmiennictwa gromadzonego w bibliotece, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników zbiorów.

Biblioteka gromadzi wydawnictwa ogólnoinformacyjne (encyklopedie, słowniki, opracowania syntetyczne i szczegółowe dotyczące turystyki i krajoznawstwa, monografie krajoznawcze poszczególnych regionów Polski, informatory, katalogi i przewodniki po poszczególnych regionach kraju i świata, podręczniki akademickie, wydawnictwa kartograficzne i antykwaryczne, czasopisma turystyczne i krajoznawcze, zbiory specjalne: kartografię, rękopisy, widokówki, dokumenty życia społecznego, multimedia.

Czytaj więcej

Kazimierz Jakub Kulwieć (1871-1943)

przyrodnik, pedagog, krajoznawca, społecznik, publicysta

To jedna z fundamentalnych postaci Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - przyrodnik, krajoznawca, pedagog, społecznik i publicysta, jeden z założycieli Towarzystwa, wydawca i redaktor Ziemi.

Czytaj więcej