Galeria Krajoznawcza PTTK

Od roku 2007 Centralna Biblioteka PTTK kieruje Galerią Krajoznawczą PTTK, mieszczącą się w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przy ul. Senatorskiej 11 w Warszawie.

  • Tematyka i terminy wystaw są ustalane przez kierownika Centralnej Biblioteki PTTK i zatwierdzane przez sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK.
  • Szczegółowe zasady organizacji poszczególnych wystaw są indywidualnie ustalane z oddziałem PTTK lub osobą, która jest autorem wystawy i zgłosiła chęć wystawienia swoich prac.
  • Pracownicy CB PTTK planują aranżację wystaw, uwzględniając możliwości techniczne sali wystawienniczej.
  • ZG PTTK nie zapewnia ochrony wystawianych prac.
  • Prezentacja wystaw w siedzibie ZG PTTK jest bezpłatna.
  • W miarę swoich możliwości ZG PTTK organizuje wernisaż i zaprasza gości specjalnych na wystaw. Autor wystawy ma obowiązek udziału w organizacji wernisażu.
  • Autor wystawy jest zobowiązany do odbioru eksponowanych prac w terminie wyznaczonym przez pracowników CB PTTK. Biblioteka nie odpowiada za ich przechowywanie.
  •