Księgozbiór

Biblioteka zawiera wydawnictwa ogólnoinformacyjne (encyklopedie, słowniki, opracowania szczegółowe i szczegółowe dotyczące kwestii i krajoznawstwa, monografie krajoznawcze poszczególnych regionów Polski, informacyjne, katalogi specjalne i przewodniki po poszczególnych regionach kraju i świata, podręczniki akademickie, wydawnictwa kartograficzne i antykwaryczne, czasopisma i krajoznawcze, zbiory : kartografię, rękopisy, widokiwki, dokumenty życia społecznego, multimedia.

Uwaga pochodzi tylko z wyjścia gromadzonych, ale także fakt, że wydruk pochodzi z roku 1499 (inkunabuł), ujawniony starodruk znajdujący się w zasobach bibliotecznych został wysłany w XVI wieku, licznik zbiorów zbiorczych i czasopism pochodzących z XIX wieku, udostępniony w skali kraju prawie każdego rejestrującego „o rejestrującego kraj”. Ten księgozbiór, w bibliotekarstwie zaliczanym do nauk specjalnych, wymaga specjalnego leczenia, przechowywania funkcji przechowywania i specjalnego (podobnie jak dokumenty życia społecznego i multimedialnego). Każdy rodzaj rejestru jest w rejestrach rejestrów inwentarzowych i wykazywanych w katalogach kartkowych i komputerowych.

Na koniec 2021 roku zbiory ok. 60 789 jednostek bibliotecznych, składających się na księgozbiór funkcjonalny w turystyce i krajoznawstwie.

Zakupy piśmiennictwa do nauk bibliotecznych są składnikami zasobów Głównego PTTK, natomiast pochodzą od osób fizycznych, instytucji, wydawnictw (Wydawnictwo PTTK „Kraj” i Oficyna Wydawnicza „Rewasz”), wydawnictwa publikacji naukowych oraz z wymiany międzybibliotecznej. W ostatnich latach wielu nowości wydawniczych bibliotek pozyskuje się poprzez coroczną wersję Ogólnopolskiego Przeglądu Książek Krajoznawczej i Turystycznej. Po opublikowaniu publikacji do przeglądu księgozbiór CB PTTK.