Digitalizacja na życzenie

Szanowni Czytelnicy,

Centralna Biblioteka PTTK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelnika (członka PTTK), oferuje możliwość bezpłatnej digitalizacji – skanowania fragmentów prac, publikacji ze zbiorów CB PTTK (do użytku osobistego). Zamówienia można wysyłać na adres: centralnabiblioteka@pttk.pl . Jednorazowo można złożyć zamówienie na trzy tytuły, z których pochodzą wybrane fragmenty tekstów, do 22 stron każdego. Zamówione skany wysyłamy na adres nadawców.


Zamówienia digitalizacji winny obejmują:

> imię i nazwisko autora publikacji,

> tytuł publikacji,

> rok wydania,

> sygnatura, nr inwentarzowy (zwracamy uwagę na konieczność dostarczenia sygnatury zamawianej książki),

> inne dane niezbędne do zidentyfikowania książek i artykułów z czasopism,

> numery stron do zeskanowania.

 

W przypadku publikacji w bardzo złym stanie technicznym, bibliotekarz może odmówić czytelnikowi zeskanowania jej fragmentów.

 

Rekomendujemy korzystanie z katalogów on-line, udostępnianych na stronie internetowej CB PTTK

Katalog on-line informujący o publikacjach, jakie wprowadzono do publikacji bibliotecznych od roku 1973: https://katalogibiblioteczne.pttk.pl