Katalogi

Centralna Biblioteka PTTK posiada tradycyjne katalogi kartkowe, które dostarczają informacje o zasobach dokumentacyjnych Biblioteki według różnych kryteriów:

KATALOG ALFABETYCZNY porządkuje piśmiennictwo według autorów publikacji lub (w przypadku prac zbiorowych) według pierwszych słów dzieła.

KATALOG SYSTEMATYCZNY porządkuje piśmiennictwo według kryteriów rzeczowych, w oparciu o numery klasyfikacyjne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

KATALOG GEOGRAFICZNY porządkuje piśmiennictwo alfabetycznie według nazw geograficznych.KARTOTEKI:

CZASOPISMA - wykaz magazynów zgromadzonych w zbiorach bibliotecznych, zasoby według alfabetu.

MAPY - wykaz map, udostępniach według nazw geograficznych.

WYDAWNICTWA PTTK - wykaz publikacji wydanych przez koła, kluby i ośrodku PTTK na całym terenie Polski, uporządkowane alfabetycznie.

Podstawowym zadaniem Centralnej Biblioteki PTTK jest zgromadzenie całości piśmiennictwa turystycznego wydawanego przez jednostki terenowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Centralna Biblioteka PTTK jest pierwszą w Polsce książnicą krajoznawczą, o której zasobach piśmienniczych kompletna informacja (aczkolwiek systemowo niejednolita) jest dostępna w Internecie.


Katalog komputerowy Centralnej Biblioteki PTTK

Katalog danych o zasobach bibliotecznych, jakie wpłynęły do ​​księgozbioru bibliotecznego poprzez dary i zakupy od roku 1973. Katalog komputerowy jest ustawicznie aktualizowany.


Katalog kartkowy Centralnej Biblioteki PTTK

Katalog prezentuje zeskanowane przez firmę DDP karty katalogowe informujące o zasobach dokumentacyjnych, jakie wpłynęły do ​​zbiorów bibliotecznych do 2002 roku.